Info

Preview

2.5
163.2 KB
πŸ‘Ž
original content
2.33
196.8 KB
😏
original content
2.17
201.7 KB
😎
original content
2
81.2 KB
😘
original content
2
81.6 KB
πŸ€·β€β™‚
original content
2
116.3 KB
πŸ₯Ί
original content
2
127.9 KB
😨
original content
2
128.1 KB
πŸ‘
original content
2
154.7 KB
πŸ‘‹
original content
2
170.8 KB
πŸ€”
original content
1.83
93.1 KB
😍
original content
1.83
118.2 KB
πŸ˜’
original content
1.83
327.2 KB
πŸ₯³
original content
1.83
174.2 KB
🀦
original content
1.83
368.9 KB
πŸ˜‚
original content
1.67
30.2 KB
😭
original content
1.67
114.5 KB
πŸ‘
original content
1.67
141.9 KB
πŸ™„
original content
1.67
146.5 KB
🀦
original content
1.67
216.5 KB
😘
original content
1.67
323.9 KB
πŸ˜‚
original content
1.33
144.8 KB
😑
original content
1
209.2 KB
😳
original content

Testing and Issues

You can test this entry and submit issues during the testing period of the GIF Contest, Round 1 contest.

Entries with serious issues will not be able to win the contest, but even minor issues might be important for overall results.

Voting

by rating

Issues

Fair Leopard Sep 6 at 21:35
Rated 2-2.66: 10 * $20
Original Content: 10 * $40
Size up to 300KB: 10 * $15

================
TOTAL REWARD: $750
10
Nobody added any issues yet...