Info

Preview

3
91.3 KB
πŸ‘‹
3
120.7 KB
πŸ€¦β€β™‚οΈ
3
168.1 KB
😨
3
190.3 KB
πŸ€¦β€β™‚οΈ
3
198.2 KB
πŸ₯Ί
3
209.2 KB
😈
3
216.6 KB
πŸ‘
3
305.9 KB
😘
3
384.5 KB
πŸ’ƒ
3
421.4 KB
😑
3
448.3 KB
😎
3
628.6 KB
πŸ’ƒ
2.83
310 KB
😭
2.67
162.2 KB
😐
2.67
215.4 KB
πŸ€”
2.67
110.5 KB
πŸ€¦β€β™‚οΈ
2.67
128.3 KB
πŸ€¦β€β™‚οΈ
2.67
248.1 KB
😑
2.5
74.9 KB
😐
2.5
125.8 KB
πŸ€”
2.5
129.1 KB
πŸ˜‚
2.5
260.1 KB
πŸ€”
2.5
605.3 KB
😨
2.33
119.1 KB
😳
2.33
126 KB
😐
2.33
180.7 KB
😐
2.33
246.2 KB
πŸ‘
2.33
255 KB
πŸ€”
2.33
262.6 KB
πŸ€”
2.33
537.4 KB
πŸ’ƒ
2.17
211.3 KB
😭
2.17
299.8 KB
😑
2.17
323.3 KB
😳
2
103.5 KB
😐
2
127.5 KB
πŸ‘
2
135.5 KB
πŸ™„
2
187.2 KB
😍
2
355.5 KB
😏
2
363.2 KB
πŸ€”
1.83
203.8 KB
😳
1.83
269.5 KB
😏
1.67
127.1 KB
😍
1.67
676.6 KB
😎
1.5
150.8 KB
πŸ‘
1.5
224.7 KB
πŸ€”
1.5
315.4 KB
πŸ‘Ž
1.33
205.2 KB
πŸ˜’
1.33
250.7 KB
πŸ€”
1.17
379.7 KB
πŸ€”
1
393.3 KB
😍

Testing and Issues

You can test this entry and submit issues during the testing period of the GIF Contest, Round 1 contest.

Entries with serious issues will not be able to win the contest, but even minor issues might be important for overall results.

Voting

by rating

Issues

Fair Leopard Sep 6 at 21:35
Rated 2-2.66: 21 * $20
Rated 2.67+: 18 * $40
Size up to 300KB: 28 * $15
Size 300-500KB: 8 * $7

================
TOTAL REWARD: $1,616
10
Nobody added any issues yet...