Info

Preview

3
315.4 KB
๐Ÿคœ
3
373.1 KB
โ“
2.67
66.8 KB
๐Ÿฅ‚
2.67
159.8 KB
๐Ÿ˜ž
2.67
488.3 KB
๐Ÿ‘
2.5
52.5 KB
๐Ÿ‘
2.5
80.2 KB
๐Ÿค”
2.5
101.4 KB
๐Ÿ˜ฏ
2.5
296.7 KB
๐Ÿ˜‰
2.5
318.3 KB
๐Ÿ’ฅ
2.5
379.9 KB
๐Ÿค”
2.33
151.5 KB
โŒ›๏ธ
2.33
462 KB
โ˜๏ธ
2.17
154.8 KB
๐Ÿ‘‹
2.17
220.6 KB
๐Ÿ‘‹
2.17
271.9 KB
โ‰๏ธ
2.17
576.5 KB
โ“
2.17
617.2 KB
โณ
2.17
111.5 KB
๐Ÿฅณ
2.17
406.4 KB
๐Ÿบ
2.17
623.1 KB
๐Ÿฅณ
2
320.4 KB
๐Ÿ˜ฏ
2
342.5 KB
๐Ÿคฌ
1.83
81.7 KB
๐Ÿค˜
1.83
102.8 KB
๐Ÿ˜ซ
1.83
130.8 KB
๐Ÿ˜ฎ
1.83
179.2 KB
๐Ÿค”
1.83
191.3 KB
๐Ÿ˜
1.83
245.6 KB
๐Ÿ‘
1.83
297.9 KB
๐Ÿ–•
1.83
307.7 KB
๐Ÿ˜
1.83
319.7 KB
๐Ÿง”
1.83
417.2 KB
๐Ÿƒโ€โ™‚๏ธ
1.83
474.3 KB
๐Ÿคฉ
1.83
518.2 KB
โ•
1.83
650.9 KB
๐Ÿ‘
1.83
75.5 KB
๐Ÿ‘‹
1.83
116.2 KB
๐Ÿ’ฅ
1.83
132.4 KB
๐Ÿ‘†
1.83
139.1 KB
๐Ÿค
1.83
152.1 KB
โ“
1.83
180.5 KB
๐Ÿ‘
1.83
188.1 KB
๐Ÿ˜š
1.83
197.8 KB
๐Ÿ˜ฒ
1.83
212.5 KB
๐Ÿ˜
1.83
235.8 KB
๐Ÿ‘‹
1.83
247 KB
โ“
1.83
249.9 KB
๐Ÿฅฐ
1.83
262 KB
๐Ÿ™…
1.83
268 KB
๐Ÿ˜Š
1.83
279.7 KB
๐Ÿ™…โ€โ™€๏ธ
1.83
280.9 KB
โ“
1.83
293.9 KB
๐Ÿค”
1.83
296.3 KB
๐Ÿ’ต
1.83
301 KB
๐Ÿšถ
1.83
306 KB
๐Ÿ™…
1.83
310.1 KB
๐Ÿคทโ€โ™€๏ธ
1.83
358.3 KB
๐Ÿ€
1.83
363.7 KB
๐Ÿคค
1.83
363.8 KB
๐Ÿ‘
1.83
368.9 KB
๐Ÿฅณ
1.83
376.9 KB
๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆณ
1.83
407.4 KB
๐Ÿคทโ€โ™‚๏ธ
1.83
412.5 KB
๐Ÿ‘
1.83
416.2 KB
๐Ÿค
1.83
441.5 KB
๐Ÿ‘‹
1.83
465.9 KB
๐Ÿ˜Š
1.83
466.7 KB
๐Ÿ•บ
1.83
505.6 KB
๐Ÿ˜ด
1.83
518.3 KB
๐Ÿ’ƒ
1.83
525.7 KB
๐Ÿ‘Œ
1.83
537.4 KB
๐Ÿ™…โ€โ™€๏ธ
1.83
537.8 KB
๐Ÿ˜Ž
1.83
587 KB
๐Ÿ”ซ
1.83
592.8 KB
๐Ÿ•บ
1.83
600.9 KB
๐Ÿ™…โ€โ™€๏ธ
1.83
669.7 KB
๐Ÿค—
1.83
678 KB
๐Ÿ˜ก
1.83
731.8 KB
โ„๏ธ
1.83
764.2 KB
๐Ÿ˜–
1.83
764.4 KB
๐Ÿง”
1.83
856.6 KB
๐Ÿ‘
1.83
906.8 KB
๐Ÿ‘
1.67
131.3 KB
๐Ÿ™ƒ
1.67
217.6 KB
๐Ÿ‘‹
1.67
234.9 KB
๐Ÿ–
1.67
246.6 KB
๐Ÿ™
1.67
251.1 KB
๐Ÿฅด
1.67
261.6 KB
๐Ÿ˜•
1.67
274.8 KB
๐Ÿ‘Œ
1.67
406.5 KB
๐Ÿค™
1.67
431.6 KB
๐ŸคŸ
1.67
497.6 KB
๐Ÿ˜Ž
1.67
675.9 KB
๐Ÿคญ
1.67
949.7 KB
๐Ÿ˜ค
1.5
165.9 KB
๐Ÿ‘‰
1.5
200.3 KB
๐Ÿ‘ˆ
1.5
229.9 KB
๐Ÿ˜–
1.5
311.5 KB
๐Ÿ‘
1.5
355.6 KB
๐Ÿคท
1.5
366.9 KB
๐Ÿ˜Œ
1.5
418.4 KB
โœ‹
1.5
436.3 KB
๐Ÿ˜ฌ
1.5
448.3 KB
๐Ÿ˜ž
1.33
77.8 KB
๐Ÿ˜Œ
1.33
227.7 KB
๐Ÿ˜’
1.33
244.4 KB
๐Ÿ˜
1.33
276.2 KB
๐Ÿ™
1.33
299.6 KB
๐Ÿ‘‹
1.33
329.7 KB
๐Ÿ˜ถ
1.33
361.6 KB
๐Ÿ‘ง
1.33
383 KB
๐Ÿ‘‹
1.33
397.5 KB
๐Ÿ™ƒ
1.33
490.1 KB
๐Ÿ˜—
1.17
45.8 KB
๐Ÿ˜†
1.17
201.4 KB
๐Ÿ™Œ
1.17
216.5 KB
๐Ÿ˜
1.17
352.2 KB
๐Ÿ˜ซ
1.17
472.5 KB
๐Ÿค—
1.17
493.4 KB
๐Ÿ˜ž
1.17
850.4 KB
๐Ÿ˜
1
293.4 KB
๐Ÿ‘‰
1
305.3 KB
๐Ÿ‘†
1
362.5 KB
๐Ÿ˜Ž
1
677 KB
๐Ÿ‘น
1
983.2 KB
๐Ÿ•บ

Testing and Issues

You can test this entry and submit issues during the testing period of the GIF Contest, Round 1 contest.

Entries with serious issues will not be able to win the contest, but even minor issues might be important for overall results.

Voting

by rating

Issues

Fair Leopard Sep 6, 2021 at 21:35
Rated 2-2.66: 18 * $20
Rated 2.67+: 5 * $40
Size up to 300KB: 11 * $15
Size 300-500KB: 9 * $7

================
TOTAL REWARD: $788
10
Agile Rabbit Sep 7, 2021 at 18:47
Hello! How can i get my reward? Thanks
Nobody added any issues yet...