Info

Preview

3
315.4 KB
๐Ÿคœ
3
373.1 KB
โ“
2.67
66.8 KB
๐Ÿฅ‚
2.67
159.8 KB
๐Ÿ˜ž
2.67
488.3 KB
๐Ÿ‘
2.5
52.5 KB
๐Ÿ‘
2.5
80.2 KB
๐Ÿค”
2.5
101.4 KB
๐Ÿ˜ฏ
2.5
296.7 KB
๐Ÿ˜‰
2.5
318.3 KB
๐Ÿ’ฅ
2.5
379.9 KB
๐Ÿค”
2.33
151.5 KB
โŒ›๏ธ
2.33
462 KB
โ˜๏ธ
2.17
154.8 KB
๐Ÿ‘‹
2.17
220.6 KB
๐Ÿ‘‹
2.17
271.9 KB
โ‰๏ธ
2.17
576.5 KB
โ“
2.17
617.2 KB
โณ
2.17
111.5 KB
๐Ÿฅณ
2.17
406.4 KB
๐Ÿบ
2.17
623.1 KB
๐Ÿฅณ
2
320.4 KB
๐Ÿ˜ฏ
2
342.5 KB
๐Ÿคฌ
1.83
81.7 KB
๐Ÿค˜
1.83
102.8 KB
๐Ÿ˜ซ
1.83
130.8 KB
๐Ÿ˜ฎ
1.83
179.2 KB
๐Ÿค”
1.83
191.3 KB
๐Ÿ˜
1.83
245.6 KB
๐Ÿ‘
1.83
297.9 KB
๐Ÿ–•
1.83
307.7 KB
๐Ÿ˜
1.83
319.7 KB
๐Ÿง”
1.83
417.2 KB
๐Ÿƒโ€โ™‚๏ธ
1.83
474.3 KB
๐Ÿคฉ
1.83
518.2 KB
โ•
1.83
650.9 KB
๐Ÿ‘
1.83
75.5 KB
๐Ÿ‘‹
1.83
116.2 KB
๐Ÿ’ฅ
1.83
132.4 KB
๐Ÿ‘†
1.83
139.1 KB
๐Ÿค
1.83
152.1 KB
โ“
1.83
180.5 KB
๐Ÿ‘
1.83
188.1 KB
๐Ÿ˜š
1.83
197.8 KB
๐Ÿ˜ฒ
1.83
212.5 KB
๐Ÿ˜
1.83
235.8 KB
๐Ÿ‘‹
1.83
247 KB
โ“
1.83
249.9 KB
๐Ÿฅฐ
1.83
262 KB
๐Ÿ™…
1.83
268 KB
๐Ÿ˜Š
1.83
279.7 KB
๐Ÿ™…โ€โ™€๏ธ
1.83
280.9 KB
โ“
1.83
293.9 KB
๐Ÿค”
1.83
296.3 KB
๐Ÿ’ต
1.83
301 KB
๐Ÿšถ
1.83
306 KB
๐Ÿ™…
1.83
310.1 KB
๐Ÿคทโ€โ™€๏ธ
1.83
358.3 KB
๐Ÿ€
1.83
363.7 KB
๐Ÿคค
1.83
363.8 KB
๐Ÿ‘
1.83
368.9 KB
๐Ÿฅณ
1.83
376.9 KB
๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆณ
1.83
407.4 KB
๐Ÿคทโ€โ™‚๏ธ
1.83
412.5 KB
๐Ÿ‘
1.83
416.2 KB
๐Ÿค
1.83
441.5 KB
๐Ÿ‘‹
1.83
465.9 KB
๐Ÿ˜Š
1.83
466.7 KB
๐Ÿ•บ
1.83
505.6 KB
๐Ÿ˜ด
1.83
518.3 KB
๐Ÿ’ƒ
1.83
525.7 KB
๐Ÿ‘Œ
1.83
537.4 KB
๐Ÿ™…โ€โ™€๏ธ
1.83
537.8 KB
๐Ÿ˜Ž
1.83
587 KB
๐Ÿ”ซ
1.83
592.8 KB
๐Ÿ•บ
1.83
600.9 KB
๐Ÿ™…โ€โ™€๏ธ
1.83
669.7 KB
๐Ÿค—
1.83
678 KB
๐Ÿ˜ก
1.83
731.8 KB
โ„๏ธ
1.83
764.2 KB
๐Ÿ˜–
1.83
764.4 KB
๐Ÿง”
1.83
856.6 KB
๐Ÿ‘
1.83
906.8 KB
๐Ÿ‘
1.67
131.3 KB
๐Ÿ™ƒ
1.67
217.6 KB
๐Ÿ‘‹
1.67
234.9 KB
๐Ÿ–
1.67
246.6 KB
๐Ÿ™
1.67
251.1 KB
๐Ÿฅด
1.67
261.6 KB
๐Ÿ˜•
1.67
274.8 KB
๐Ÿ‘Œ
1.67
406.5 KB
๐Ÿค™
1.67
431.6 KB
๐ŸคŸ
1.67
497.6 KB
๐Ÿ˜Ž
1.67
675.9 KB
๐Ÿคญ
1.67
949.7 KB
๐Ÿ˜ค
1.5
165.9 KB
๐Ÿ‘‰
1.5
200.3 KB
๐Ÿ‘ˆ
1.5
229.9 KB
๐Ÿ˜–
1.5
311.5 KB
๐Ÿ‘
1.5
355.6 KB
๐Ÿคท
1.5
366.9 KB
๐Ÿ˜Œ
1.5
418.4 KB
โœ‹
1.5
436.3 KB
๐Ÿ˜ฌ
1.5
448.3 KB
๐Ÿ˜ž
1.33
77.8 KB
๐Ÿ˜Œ
1.33
227.7 KB
๐Ÿ˜’
1.33
244.4 KB
๐Ÿ˜
1.33
276.2 KB
๐Ÿ™
1.33
299.6 KB
๐Ÿ‘‹
1.33
329.7 KB
๐Ÿ˜ถ
1.33
361.6 KB
๐Ÿ‘ง
1.33
383 KB
๐Ÿ‘‹
1.33
397.5 KB
๐Ÿ™ƒ
1.33
490.1 KB
๐Ÿ˜—
1.17
45.8 KB
๐Ÿ˜†
1.17
201.4 KB
๐Ÿ™Œ
1.17
216.5 KB
๐Ÿ˜
1.17
352.2 KB
๐Ÿ˜ซ
1.17
472.5 KB
๐Ÿค—
1.17
493.4 KB
๐Ÿ˜ž
1.17
850.4 KB
๐Ÿ˜
1
293.4 KB
๐Ÿ‘‰
1
305.3 KB
๐Ÿ‘†
1
362.5 KB
๐Ÿ˜Ž
1
677 KB
๐Ÿ‘น
1
983.2 KB
๐Ÿ•บ

Testing and Issues

You can test this entry and submit issues during the testing period of the GIF Contest, Round 1 contest.

Entries with serious issues will not be able to win the contest, but even minor issues might be important for overall results.

Voting

by rating

Issues

Fair Leopard Sep 6 at 21:35
Rated 2-2.66: 18 * $20
Rated 2.67+: 5 * $40
Size up to 300KB: 11 * $15
Size 300-500KB: 9 * $7

================
TOTAL REWARD: $788
10
Agile Rabbit Sep 7 at 18:47
Hello! How can i get my reward? Thanks
Nobody added any issues yet...