Info

Preview

2.67
72.7 KB
πŸ‘Ž
2.67
75.5 KB
πŸ‘
2.67
95.7 KB
😨
2.67
125.3 KB
😭
2.5
60.3 KB
πŸ‘
2.5
81.4 KB
πŸ™„
2.5
112.2 KB
🀦
2.5
112.6 KB
πŸ‘Ž
2.5
179.3 KB
πŸ™„
2.5
215.7 KB
πŸ₯³
2.33
45.8 KB
😳
2.33
52.1 KB
😳
2.33
129.6 KB
😳
2.33
35 KB
πŸ‘Ž
2.33
50.3 KB
πŸ™„
2.33
99.5 KB
😑
2.17
154 KB
😳
2
33.9 KB
πŸ™„
2
38.8 KB
πŸ‘
2
46.7 KB
πŸ™„
2
69.7 KB
πŸ‘
1.83
35 KB
😐
1.83
44.1 KB
πŸ₯Ί
1.83
24.5 KB
😳
1.83
29.3 KB
😏
1.83
45.2 KB
😐
1.83
50.3 KB
πŸ™„
1.83
54.4 KB
πŸ‘Ž
1.83
55.2 KB
πŸ₯Ί
1.83
57.9 KB
😨
1.83
85.4 KB
πŸ₯Ί
1.83
91.2 KB
πŸ™„
1.83
97.3 KB
😘
1.83
114.6 KB
πŸ‘‹
1.83
129.1 KB
πŸ₯³
1.83
154.6 KB
πŸ‘
1.83
188 KB
πŸ˜’
1.5
75.2 KB
😑
1.5
145.2 KB
😍
1.5
148.7 KB
πŸ˜’
1.33
87.1 KB
πŸ€·β€β™‚
1
234 KB
πŸ₯Ί

Testing and Issues

You can test this entry and submit issues during the testing period of the GIF Contest, Round 1 contest.

Entries with serious issues will not be able to win the contest, but even minor issues might be important for overall results.

Voting

by rating

Issues

Fair Leopard Sep 6, 2021 at 21:35
Rated 2-2.66: 17 * $20
Rated 2.67+: 4 * $40
Size up to 300KB: 21 * $15

================
TOTAL REWARD: $815
10
Nobody added any issues yet...