Info

Preview

2.67
72.7 KB
πŸ‘Ž
2.67
75.5 KB
πŸ‘
2.67
95.7 KB
😨
2.67
125.3 KB
😭
2.5
60.3 KB
πŸ‘
2.5
81.4 KB
πŸ™„
2.5
112.2 KB
🀦
2.5
112.6 KB
πŸ‘Ž
2.5
179.3 KB
πŸ™„
2.5
215.7 KB
πŸ₯³
2.33
45.8 KB
😳
2.33
52.1 KB
😳
2.33
129.6 KB
😳
2.33
35 KB
πŸ‘Ž
2.33
50.3 KB
πŸ™„
2.33
99.5 KB
😑
2.17
154 KB
😳
2
33.9 KB
πŸ™„
2
38.8 KB
πŸ‘
2
46.7 KB
πŸ™„
2
69.7 KB
πŸ‘
1.83
35 KB
😐
1.83
44.1 KB
πŸ₯Ί
1.83
24.5 KB
😳
1.83
29.3 KB
😏
1.83
45.2 KB
😐
1.83
50.3 KB
πŸ™„
1.83
54.4 KB
πŸ‘Ž
1.83
55.2 KB
πŸ₯Ί
1.83
57.9 KB
😨
1.83
85.4 KB
πŸ₯Ί
1.83
91.2 KB
πŸ™„
1.83
97.3 KB
😘
1.83
114.6 KB
πŸ‘‹
1.83
129.1 KB
πŸ₯³
1.83
154.6 KB
πŸ‘
1.83
188 KB
πŸ˜’
1.5
75.2 KB
😑
1.5
145.2 KB
😍
1.5
148.7 KB
πŸ˜’
1.33
87.1 KB
πŸ€·β€β™‚
1
234 KB
πŸ₯Ί

Testing and Issues

You can test this entry and submit issues during the testing period of the GIF Contest, Round 1 contest.

Entries with serious issues will not be able to win the contest, but even minor issues might be important for overall results.

Voting

by rating

Issues

Fair Leopard Sep 6 at 21:35
Rated 2-2.66: 17 * $20
Rated 2.67+: 4 * $40
Size up to 300KB: 21 * $15

================
TOTAL REWARD: $815
10
Nobody added any issues yet...