Info

Preview

2.67
258.7 KB
πŸ˜†
2.5
162.6 KB
πŸ‘
2.5
330 KB
😴
2.5
386 KB
🀣
2.5
424.4 KB
πŸ•Ί
2.33
476 KB
😑
2.33
184.1 KB
πŸ‘‹
2.33
276 KB
πŸ€”
2.33
291.8 KB
πŸ˜‚
2.33
302.7 KB
πŸ‘‹
2.33
455.8 KB
πŸ€—
2.17
301.1 KB
πŸ–•
2.17
360.2 KB
πŸ˜‚
2
107.6 KB
πŸ‘Ž
2
188.9 KB
πŸ€¦β€β™‚οΈ
2
345 KB
😑
1.83
476.5 KB
🀫
1.83
733.4 KB
😀
1.83
878.2 KB
🀲
1.83
123.8 KB
πŸ€¦β€β™‚οΈ
1.83
155.5 KB
😘
1.83
159.6 KB
πŸ˜‚
1.83
202.1 KB
πŸ€·β€β™‚οΈ
1.83
218.1 KB
😭
1.83
225.4 KB
😘
1.83
240.7 KB
πŸ€¦β€β™‚οΈ
1.83
294.5 KB
πŸ“Ώ
1.83
294.6 KB
πŸ˜‚
1.83
301.9 KB
😴
1.83
318 KB
😴
1.83
323.3 KB
πŸ•Ί
1.83
323.9 KB
😀
1.83
324.9 KB
πŸ“Ώ
1.83
341.3 KB
😎
1.83
343.3 KB
πŸ€¦β€β™‚οΈ
1.83
362.1 KB
πŸ₯³
1.83
438.5 KB
πŸ‘‹
1.83
453.2 KB
πŸ€¦β€β™‚οΈ
1.83
480.6 KB
πŸŽ‰
1.83
557.4 KB
😀
1.83
648.7 KB
βœ‹
1.83
714.2 KB
🀣
1.83
877 KB
😑
1.67
162.6 KB
😯
1.67
463.3 KB
😘
1.5
97 KB
😳
1.33
170.4 KB
😘
1.17
527.3 KB
😀

Testing and Issues

You can test this entry and submit issues during the testing period of the GIF Contest, Round 1 contest.

Entries with serious issues will not be able to win the contest, but even minor issues might be important for overall results.

Voting

by rating

Issues

Fair Leopard Sep 6, 2021 at 21:35
Rated 2-2.66: 15 * $20
Rated 2.67+: 1 * $40
Size up to 300KB: 7 * $15
Size 300-500KB: 9 * $7

================
TOTAL REWARD: $508
10
Nobody added any issues yet...