Info

Preview

2.67
258.7 KB
πŸ˜†
2.5
162.6 KB
πŸ‘
2.5
330 KB
😴
2.5
386 KB
🀣
2.5
424.4 KB
πŸ•Ί
2.33
476 KB
😑
2.33
184.1 KB
πŸ‘‹
2.33
276 KB
πŸ€”
2.33
291.8 KB
πŸ˜‚
2.33
302.7 KB
πŸ‘‹
2.33
455.8 KB
πŸ€—
2.17
301.1 KB
πŸ–•
2.17
360.2 KB
πŸ˜‚
2
107.6 KB
πŸ‘Ž
2
188.9 KB
πŸ€¦β€β™‚οΈ
2
345 KB
😑
1.83
476.5 KB
🀫
1.83
733.4 KB
😀
1.83
878.2 KB
🀲
1.83
123.8 KB
πŸ€¦β€β™‚οΈ
1.83
155.5 KB
😘
1.83
159.6 KB
πŸ˜‚
1.83
202.1 KB
πŸ€·β€β™‚οΈ
1.83
218.1 KB
😭
1.83
225.4 KB
😘
1.83
240.7 KB
πŸ€¦β€β™‚οΈ
1.83
294.5 KB
πŸ“Ώ
1.83
294.6 KB
πŸ˜‚
1.83
301.9 KB
😴
1.83
318 KB
😴
1.83
323.3 KB
πŸ•Ί
1.83
323.9 KB
😀
1.83
324.9 KB
πŸ“Ώ
1.83
341.3 KB
😎
1.83
343.3 KB
πŸ€¦β€β™‚οΈ
1.83
362.1 KB
πŸ₯³
1.83
438.5 KB
πŸ‘‹
1.83
453.2 KB
πŸ€¦β€β™‚οΈ
1.83
480.6 KB
πŸŽ‰
1.83
557.4 KB
😀
1.83
648.7 KB
βœ‹
1.83
714.2 KB
🀣
1.83
877 KB
😑
1.67
162.6 KB
😯
1.67
463.3 KB
😘
1.5
97 KB
😳
1.33
170.4 KB
😘
1.17
527.3 KB
😀

Testing and Issues

You can test this entry and submit issues during the testing period of the GIF Contest, Round 1 contest.

Entries with serious issues will not be able to win the contest, but even minor issues might be important for overall results.

Voting

by rating

Issues

Fair Leopard Sep 6 at 21:35
Rated 2-2.66: 15 * $20
Rated 2.67+: 1 * $40
Size up to 300KB: 7 * $15
Size 300-500KB: 9 * $7

================
TOTAL REWARD: $508
10
Nobody added any issues yet...