Info

Preview

3
34.6 KB
πŸ₯³
3
45.4 KB
πŸ‘
3
46.5 KB
πŸ‘
3
56.4 KB
😨
3
56.6 KB
😏
3
65.8 KB
☝️
3
75.5 KB
😭
3
81.6 KB
πŸ₯Ά
3
255 KB
😒
2.56
236.9 KB
πŸ₯Ί
2.56
266 KB
πŸ’ͺ
2.53
109.9 KB
😈
1.58
30.1 KB
πŸ‘
1.54
35.7 KB
πŸ€”
1.53
63.2 KB
😏
1.53
97.2 KB
😨
1.51
28.6 KB
🀝
1.51
100.8 KB
☝️
1.5
107.2 KB
πŸ˜‚
1.5
166.2 KB
🀯
1.49
56.1 KB
☝️
1.48
54.7 KB
πŸ™„
1.48
105.7 KB
πŸ˜‚
1.47
103.5 KB
πŸ€”
1.46
132.5 KB
😐
1.44
69.6 KB
πŸ‘Œ
1.43
100.1 KB
😐
1.41
111.2 KB
πŸ˜‚
1.39
31.9 KB
πŸ‘
1.39
48 KB
😱
1.39
48.2 KB
☝️
1.39
52.6 KB
🀝
1.39
67.1 KB
πŸ€”
1.39
96.1 KB
🧐
1.38
51.3 KB
😞
1.38
79.9 KB
🧐
1.38
93.1 KB
😴
1.38
148.4 KB
😱
1.38
252.8 KB
😱
1.36
45.3 KB
πŸ˜’
1.36
51.3 KB
😒
1.36
167.3 KB
πŸ˜‚
1.36
213 KB
😨
1.36
215 KB
🀒
1.34
52.8 KB
πŸ€”
1.34
62.2 KB
🀝
1.34
76.2 KB
πŸ‘
1.33
64.5 KB
😴
1.33
81.7 KB
😏
1.33
122.7 KB
😒
1.33
158.3 KB
😎
1.32
38.7 KB
πŸ‘‹
1.32
75 KB
😴
1.32
104.1 KB
😑
1.32
173.7 KB
🀝
1.31
101.1 KB
🀝
1.31
135.1 KB
😞
1.31
143.5 KB
😞
1.3
28.4 KB
πŸ‘
1.3
107.4 KB
☝️
1.29
59.2 KB
🧐
1.29
64.4 KB
😭
1.29
92.1 KB
😨
1.29
104.2 KB
πŸ’ͺ
1.29
119.8 KB
πŸ’ͺ
1.29
152.2 KB
😒
1.29
191.4 KB
☝️
1.29
193.1 KB
😨
1.28
138.2 KB
πŸ˜‚
1.27
53.2 KB
πŸ‘‹
1.26
84.8 KB
πŸ€”
1.26
86.3 KB
🀝
1.26
196.6 KB
😑
1.26
203.3 KB
πŸ₯³
1.25
22 KB
πŸ‘‹
1.25
29.5 KB
😐
1.25
60.2 KB
😨
1.25
119.1 KB
😞
1.25
122.9 KB
😭
1.25
204.2 KB
😱
1.24
160.6 KB
😑
1.21
221.7 KB
😑
1.21
240.4 KB
😴
1.2
37.1 KB
πŸ€¦β€β™‚οΈ
1.19
87.1 KB
😞
1.18
44.6 KB
πŸ‘‹
1.18
100.9 KB
πŸ’‹
1.15
133.6 KB
πŸ’‹
1.14
61.5 KB
πŸ‘
1.14
130.7 KB
☝️
1.13
245.2 KB
πŸ₯³
1.12
71.2 KB
πŸ‘‹
1.09
84.5 KB
😞
1.09
128.5 KB
😐
1.08
136.5 KB
πŸ₯³
1.07
83.4 KB
😑
1.07
194.9 KB
🀒
1.05
31.6 KB
πŸ‘
1
100.3 KB
πŸ₯³
81.7 KB
😏
Reupload

Testing and Issues

You can test this entry and submit issues during the testing period of the GIF Contest, Round 2 contest.

Entries with serious issues will not be able to win the contest, but even minor issues might be important for overall results.

Voting

77
by rating

Issues

I won't be like the toxic Magic Pigeon, I will tell you that you have great GIFs and will like you :)
1
Dear, you have great gifs. I like.
1
*An expressive pack, but I encountered a few low quality GIFs.
*For less dynamic scenes like this pack, better image quality could be created without increasing much file size.
Bossy Frog Nov 22, 2021 at 13:40
I upload em early, so i had to decrease quality of some gifs due to bot bug.
Nobody added any issues yet...