Info

Preview

3
67.7 KB
๐Ÿฅธ
3
70.5 KB
๐Ÿคจ
3
74.1 KB
๐Ÿ˜ฑ
3
83 KB
โ˜บ๏ธ
3
83.2 KB
๐Ÿ˜‰
3
83.8 KB
โ˜บ๏ธ
3
87.1 KB
๐Ÿ˜†
3
87.4 KB
๐Ÿฅบ
3
88 KB
๐Ÿ˜ฒ
3
89.9 KB
๐Ÿ˜Œ
3
94.7 KB
๐Ÿค“
3
96.1 KB
๐Ÿคจ
3
101.3 KB
๐Ÿคญ
3
102.9 KB
๐Ÿ˜€
3
128.9 KB
๐Ÿ˜ฒ
3
132.6 KB
๐Ÿ’ช
3
145.5 KB
๐Ÿ˜
3
154.2 KB
๐Ÿ‘
3
157.8 KB
๐Ÿ˜‘
3
163.9 KB
๐Ÿ˜ถ
3
210 KB
๐Ÿ˜†
3
212.7 KB
๐Ÿ˜†
3
221.6 KB
๐Ÿ˜ญ
3
223.2 KB
๐Ÿ’ƒ
3
268.5 KB
๐Ÿ˜ญ
3
279.6 KB
๐Ÿคฃ
3
283.7 KB
๐Ÿ˜ข
2.99
48.7 KB
๐Ÿ˜„
2.71
91.3 KB
๐Ÿคฌ
2.68
92.1 KB
๐Ÿ™
2.68
93.7 KB
๐Ÿ‘Œ
2.66
80.5 KB
โ˜•๏ธ
2.65
153.2 KB
๐Ÿ˜ฎ
2.61
68.3 KB
๐Ÿ™„
2.59
125.9 KB
๐Ÿค“
2.59
196.3 KB
๐Ÿ˜ฒ
2.56
70.9 KB
๐Ÿคจ
2.56
112.4 KB
โœ‹
2.56
215 KB
๐Ÿคจ
2.53
125.2 KB
๐Ÿ˜ˆ
2.49
111.8 KB
๐Ÿ˜Š
2.47
167.9 KB
๐Ÿ˜ฒ
2.45
65.1 KB
๐Ÿ˜€
1.68
77 KB
๐Ÿ˜ค
1.68
80.6 KB
๐Ÿ™„
1.68
175.1 KB
โœ‹
1.68
274.6 KB
๐Ÿค 
1.67
158.2 KB
๐Ÿ˜ฎ
1.65
90.6 KB
๐Ÿ˜ฌ
1.65
107.6 KB
๐Ÿ˜”
1.65
117.6 KB
๐Ÿ˜ˆ
1.63
123.2 KB
๐Ÿ˜‹
1.61
75.8 KB
๐Ÿ˜ก
1.61
102.8 KB
๐Ÿ‘
1.61
184.1 KB
๐Ÿคข
1.61
212.5 KB
๐Ÿ’‹
1.6
99.8 KB
๐Ÿฅฐ
1.6
137.2 KB
๐Ÿ˜
1.58
222 KB
๐Ÿ˜ฃ
1.57
69.6 KB
๐Ÿ‘ป
1.57
133.4 KB
๐Ÿ˜›
1.57
172.9 KB
๐Ÿ˜ 
1.56
87.9 KB
๐Ÿคฌ
1.56
218.8 KB
๐Ÿ˜Š
1.55
123.2 KB
๐Ÿ˜…
1.54
78.8 KB
๐Ÿ˜€
1.54
106.3 KB
๐Ÿฅฐ
1.52
106.2 KB
๐Ÿ˜‰
1.5
131.3 KB
๐Ÿ˜ฒ
1.5
177.8 KB
๐Ÿ˜”
1.5
225.9 KB
๐Ÿคจ
1.48
89.5 KB
๐Ÿฅบ
1.47
134.3 KB
๐Ÿ‘
1.46
46.2 KB
๐Ÿ™„
1.46
84.5 KB
๐Ÿ˜ฅ
1.46
91.1 KB
๐Ÿ˜…
1.46
153.6 KB
๐Ÿฅบ
1.46
197.9 KB
๐Ÿ˜„
1.45
132.9 KB
๐Ÿ˜‡
1.43
101.1 KB
๐Ÿ˜ฏ
1.43
203.5 KB
๐Ÿ’ƒ
1.39
103.6 KB
๐Ÿ˜„
1.39
193.7 KB
๐Ÿ˜ˆ
1.39
215.8 KB
๐Ÿ˜จ
1.39
291.5 KB
๐Ÿคฎ
1.38
111.7 KB
๐Ÿคซ
1.38
146.4 KB
๐Ÿ˜ˆ
1.36
75 KB
๐Ÿ˜‰
1.36
150.2 KB
๐Ÿคฉ
1.36
262.3 KB
๐Ÿ˜ญ
1.35
197.1 KB
๐Ÿคญ
1.29
154.7 KB
๐Ÿ˜Š
1.28
208.3 KB
๐Ÿฅถ
1.27
100.1 KB
๐Ÿ˜ด
1.27
190.3 KB
๐Ÿ˜†
1.27
192.4 KB
๐Ÿค›
1.18
88.1 KB
๐Ÿ˜
1.16
135.2 KB
๐Ÿ‘†
83.2 KB
๐Ÿ˜‰
Reupload
98.5 KB
๐Ÿ‘
Duplicate

Testing and Issues

You can test this entry and submit issues during the testing period of the GIF Contest, Round 2 contest.

Entries with serious issues will not be able to win the contest, but even minor issues might be important for overall results.

Voting

22
by rating

Issues

Nice high quality GIFs with low file size ๐Ÿ‘
*The only issue I saw was an annoying extra frame at #97
Nobody added any issues yet...