Info

Preview

3
45.3 KB
๐Ÿ˜ณ
3
56.4 KB
๐Ÿ˜‘
3
66 KB
๐Ÿคทโ€โ™‚
3
76.8 KB
๐Ÿคจ
3
78.2 KB
๐Ÿ™
3
92.6 KB
๐Ÿ˜„
3
93 KB
๐Ÿ˜ฒ
3
106 KB
๐Ÿ˜’
3
111.2 KB
๐Ÿ–•
3
115.6 KB
๐Ÿ˜จ
3
124.3 KB
๐Ÿฅ‚
3
124.5 KB
๐Ÿ˜
3
129.5 KB
๐Ÿ™„
3
133.8 KB
๐Ÿ’‹
3
140 KB
๐Ÿ‘
3
146 KB
๐Ÿค—
3
155.9 KB
๐Ÿ˜„
3
188.4 KB
๐Ÿฅ‚
3
207 KB
๐Ÿฅณ
3
236.6 KB
๐Ÿ˜ง
3
261.5 KB
๐Ÿ˜Ÿ
2.73
117.4 KB
โ˜๏ธ
2.72
63.7 KB
๐Ÿ˜ 
2.72
223.2 KB
๐Ÿ˜ฉ
2.71
66.8 KB
๐Ÿ˜
2.71
100.7 KB
๐Ÿคจ
2.68
139.7 KB
๐Ÿคข
2.66
67.2 KB
๐Ÿคจ
2.64
178.7 KB
๐Ÿ’ช
2.63
65.9 KB
๐Ÿ˜ณ
2.63
81.5 KB
๐Ÿ˜”
2.62
120.8 KB
๐Ÿคฉ
2.61
112.2 KB
๐Ÿ‘ˆ
2.59
52.6 KB
๐Ÿคจ
2.59
195.3 KB
๐Ÿ˜ฉ
2.57
89.8 KB
๐Ÿ˜‚
2.57
98.8 KB
๐Ÿ˜‘
2.56
146.4 KB
๐Ÿ˜ฑ
2.54
92.9 KB
๐Ÿ˜ฌ
2.54
283.3 KB
โ˜๏ธ
2.53
144.6 KB
๐Ÿ˜†
2.51
129.7 KB
๐Ÿ˜ณ
2.49
64.1 KB
๐Ÿ˜ณ
2.49
112.4 KB
๐Ÿ‘‰
2.48
57 KB
๐Ÿคจ
2.47
101.9 KB
๐Ÿ˜†
2.45
132.7 KB
๐Ÿคฏ
2.38
208.8 KB
๐Ÿ‘‹
2.32
115 KB
๐Ÿ˜•
1.68
142.5 KB
๐Ÿคจ
1.61
80.1 KB
๐Ÿ˜ฏ
1.61
117.5 KB
๐Ÿ˜
1.61
249.1 KB
๐Ÿ˜จ
1.58
53.2 KB
๐Ÿ˜
1.57
66.7 KB
๐Ÿฅบ
1.57
189.5 KB
๐Ÿฅฐ
1.55
92.4 KB
๐Ÿ™„
1.54
59.6 KB
๐Ÿคจ
1.54
103.1 KB
๐Ÿคข
1.54
119.8 KB
๐Ÿ˜Š
1.54
178.4 KB
๐Ÿ˜ข
1.53
121.7 KB
๐Ÿ™
1.53
158.1 KB
๐Ÿคฎ
1.51
94.3 KB
๐Ÿ˜จ
1.5
117.8 KB
๐Ÿ˜‚
1.48
76.4 KB
๐Ÿ˜
1.48
278.5 KB
๐Ÿ˜Œ
1.47
243.7 KB
๐Ÿ˜จ
1.46
277.5 KB
๐Ÿ˜ 
1.46
298.6 KB
๐Ÿ˜ค
1.44
201.6 KB
๐Ÿ’
1.43
122.9 KB
๐Ÿ’ฏ
1.42
62.2 KB
๐Ÿคซ
1.42
189.3 KB
๐Ÿคข
1.41
216.5 KB
๐Ÿ˜
1.4
53.6 KB
๐Ÿ˜‘
1.4
75.8 KB
๐Ÿ˜”
1.4
139.4 KB
๐Ÿ˜ฑ
1.39
86.5 KB
๐Ÿ˜
1.33
293.2 KB
๐Ÿ˜”
1.32
258.1 KB
๐Ÿ˜ฑ
1.31
141.2 KB
๐Ÿ˜†
1.3
277.8 KB
๐Ÿคญ
1.29
96 KB
๐Ÿค”
1.29
106.2 KB
โ˜บ๏ธ
1.29
215.2 KB
๐Ÿ™‰
1.25
206.5 KB
๐Ÿ˜ฑ
1.24
166.5 KB
๐Ÿ˜ 
1.21
73.6 KB
๐Ÿ˜ฒ
1.21
118.5 KB
๐Ÿ‘
1.21
143.9 KB
๐Ÿ˜
1.2
118 KB
๐Ÿ‘ฉโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ
1.14
170.2 KB
๐Ÿฅณ
1.14
283 KB
๐Ÿ˜ณ
1.14
292.6 KB
๐Ÿ˜Ž
1.11
93.9 KB
๐Ÿ˜จ
1.08
212.9 KB
๐Ÿ™‰
1.03
112.7 KB
๐Ÿ™„
1
242.2 KB
๐Ÿ‘‹
1
289.5 KB
๐Ÿฅณ

Testing and Issues

You can test this entry and submit issues during the testing period of the GIF Contest, Round 2 contest.

Entries with serious issues will not be able to win the contest, but even minor issues might be important for overall results.

Voting

55
by rating

Issues

Nice pack, there are some minor issues i wanted o point out.
1= on the 15th row, there is a duplicate GIF with different emoji.(I don't agree with either of emotions selected)
2=This video is assigned ๐Ÿ™, which stands for thank you. But this scene is about a failed high five

PS. these are minor issues.
What I loved most is your first GIF. I'm in love with that :))
Nobody added any issues yet...