Info

Preview

3
64.8 KB
โœŒ๏ธ
3
108 KB
๐Ÿ˜’
2.38
85.2 KB
๐Ÿ‘Ž
2.38
131.2 KB
๐Ÿ˜ฑ
2.34
79.6 KB
๐Ÿ˜ข
2.31
88.4 KB
๐Ÿ˜
1.43
104.8 KB
๐Ÿ˜ญ
1.37
275.8 KB
๐Ÿ˜Ž
1.36
188.2 KB
๐Ÿ˜ณ
1.36
203.7 KB
๐Ÿ’ฉ
1.29
45.1 KB
๐Ÿ˜
1.29
283 KB
๐Ÿคช
1.25
137.1 KB
๐Ÿ˜จ
1.25
208.3 KB
๐Ÿ’
1.23
117.7 KB
๐Ÿ˜‚
1.22
262.1 KB
๐Ÿ˜จ
1.2
99.3 KB
๐Ÿ‘‹
1.2
206.6 KB
๐Ÿ˜Œ
1.19
128.1 KB
๐Ÿคฎ
1.19
228.8 KB
๐Ÿ˜ˆ
1.18
28.4 KB
๐Ÿ˜’
1.18
63.6 KB
๐Ÿ‘
1.16
43.5 KB
๐Ÿ˜ฑ
1.16
53.1 KB
๐Ÿคฆโ€โ™‚๏ธ
1.16
57.1 KB
๐Ÿ‘
1.16
211.5 KB
๐Ÿ’ฉ
1.16
284.5 KB
๐Ÿ’‹
1.15
36.3 KB
๐Ÿ˜
1.15
57.4 KB
๐Ÿ˜ข
1.15
187.1 KB
๐Ÿ‘
1.15
261.6 KB
๐Ÿคฆโ€โ™‚๏ธ
1.14
54.5 KB
๐Ÿ‘
1.14
187 KB
๐Ÿ˜
1.13
69.5 KB
๐Ÿ’ช
1.12
70.8 KB
๐Ÿ˜Š
1.11
42.8 KB
๐Ÿ‘
1.11
44.4 KB
๐Ÿ˜ญ
1.11
49.6 KB
๐Ÿ˜ญ
1.11
195.3 KB
๐Ÿ˜
1.1
51 KB
๐Ÿ‘Œ
1.1
69.2 KB
๐Ÿคฏ
1.1
151.8 KB
๐Ÿ‘
1.09
166.3 KB
๐Ÿคฏ
1.09
216.6 KB
๐Ÿ˜
1.07
21.7 KB
๐Ÿ‘
1.07
36.9 KB
๐Ÿ˜ผ
1.07
41.9 KB
๐Ÿฅณ
1.07
62.3 KB
๐Ÿ‘Œ
1.07
91.4 KB
๐Ÿ‘‹
1.07
223.8 KB
๐Ÿคฆโ€โ™‚๏ธ
1.06
268.4 KB
๐Ÿฅณ
1.05
12.4 KB
๐Ÿ˜ฑ
1.05
43.1 KB
๐Ÿค”
1.05
130.9 KB
๐Ÿ˜ฑ
1.04
13.6 KB
๐Ÿ˜’
1.04
31.6 KB
๐Ÿ˜ก
1.04
68 KB
๐Ÿ˜Œ
1.04
80.6 KB
๐Ÿ’ฉ
1.04
94.9 KB
๐Ÿ˜
1.04
149.8 KB
๐Ÿ‘Ž
1.04
198.5 KB
๐Ÿ˜ก
1.04
201.1 KB
๐Ÿ˜
1.04
228.8 KB
๐Ÿค
1.04
276.8 KB
๐Ÿ˜ก
1.04
281.1 KB
๐Ÿ˜
1.03
26.7 KB
๐Ÿ‘Ž
1.03
26.7 KB
๐Ÿ˜ก
1.03
35 KB
๐Ÿ’‹
1.03
41 KB
๐Ÿ˜ก
1.03
57.1 KB
๐Ÿคญ
1.03
97.5 KB
๐Ÿคทโ€โ™‚๏ธ
1.03
174.5 KB
๐Ÿฅณ
1.02
12.5 KB
๐Ÿ‘
1
10.1 KB
๐Ÿคข
1
18.8 KB
โ˜๏ธ
1
19.9 KB
โœŒ๏ธ
1
23 KB
๐Ÿคจ
1
23.1 KB
๐Ÿ˜ด
1
24.6 KB
๐Ÿ˜‚
1
25.9 KB
๐Ÿ˜
1
29.8 KB
๐Ÿ˜ฑ
1
29.8 KB
๐Ÿ˜Ž
1
31 KB
โ˜๏ธ
1
32.9 KB
๐Ÿค”
1
35.8 KB
๐Ÿคฆโ€โ™‚๏ธ
1
38.3 KB
๐Ÿ˜จ
1
38.9 KB
๐Ÿ˜’
1
40.7 KB
๐Ÿ˜ฑ
1
40.9 KB
๐Ÿฅถ
1
43.6 KB
๐Ÿ˜
1
50.3 KB
๐Ÿ˜ด
1
57.3 KB
๐Ÿ˜ฑ
1
67.4 KB
๐Ÿคจ
1
82.3 KB
๐Ÿ’ช
1
115.1 KB
๐Ÿ˜ด
1
166.3 KB
โ˜๏ธ
1
195.8 KB
๐Ÿ‘Ž
1
204.1 KB
๐Ÿคฎ
1
239 KB
๐Ÿฅณ
1
251.7 KB
๐Ÿ‘

Testing and Issues

You can test this entry and submit issues during the testing period of the GIF Contest, Round 2 contest.

Entries with serious issues will not be able to win the contest, but even minor issues might be important for overall results.

Voting

11
by rating

Issues

I appreciate the effort, BUT...
1:some gif's play back is laggy (#92, #5, etc.)
2:The quality of almost all the GIFs is very low.(ex. #10, #40, #80, etc.)
3:Some of subtitles are English, others Russian, some are at the bottom, others on the top,...
4: I couldn't understand what's going on some of GIFs. (ex. #3, #4, #7, #100, etc.)
5:The 98th GIF doesn't move at all :(
Quiet Wolf Nov 25, 2021 at 06:12
Argh, 98 is weird. >_<
It worked when it was uploaded into the bot and stopped working after the watermark was added, and I noticed it too late.
No idea why it happened like that, the original version still works for me. *sigh*

Thanks for the feedback.
Nobody added any issues yet...