Info

Preview

285.8 KB
๐ŸคŒ
283.9 KB
๐Ÿ˜Ž
251.6 KB
๐Ÿ–
251.9 KB
๐Ÿ™
202.2 KB
๐Ÿ™„
231.6 KB
๐Ÿ˜€
255.8 KB
๐Ÿ˜ฎ
258.9 KB
โ˜บ๏ธ
259.8 KB
๐Ÿ˜
244.5 KB
๐Ÿ‘‰
255.7 KB
๐Ÿ˜˜
279.5 KB
๐Ÿ˜ฑ
263.3 KB
๐Ÿ˜ƒ
175.7 KB
๐Ÿ˜ฒ
136.4 KB
๐Ÿ˜ฎ
239.9 KB
๐Ÿ‘ถ
267.5 KB
๐Ÿ‘†
293.1 KB
๐Ÿคช
274.8 KB
๐Ÿคจ
235.3 KB
โ˜๏ธ
295 KB
๐Ÿ˜ฒ
115.4 KB
๐Ÿ‘‰
243.7 KB
๐Ÿ‘
240.4 KB
๐Ÿคฏ
208.6 KB
๐Ÿฅต
260.7 KB
๐Ÿ’จ
175.2 KB
๐Ÿ˜‘
284.2 KB
๐Ÿ™Š
254.1 KB
๐Ÿ˜ฑ
231.9 KB
๐Ÿ˜•
223.1 KB
๐Ÿคฌ
299.6 KB
๐Ÿ˜•
244 KB
๐ŸŽ‚
284.8 KB
๐Ÿ™‰
152.3 KB
๐Ÿ˜ฎ
269.8 KB
๐Ÿ˜ฑ
245.2 KB
๐Ÿ˜ฑ
191.8 KB
๐Ÿ˜‚
279.6 KB
๐Ÿคฃ
293.3 KB
๐Ÿ˜ต
164.6 KB
๐Ÿ‘‰
275.4 KB
๐Ÿคฌ
224.7 KB
๐Ÿ‘‰
241.2 KB
๐Ÿ˜ฒ
256.8 KB
๐Ÿƒ
280.7 KB
๐Ÿ˜ต
269.9 KB
๐Ÿ˜ก
291.3 KB
๐Ÿ‘ฃ
271.5 KB
๐Ÿ˜ซ
271.1 KB
๐Ÿค•
266 KB
๐Ÿ’…
155.7 KB
โŒš๏ธ
171.7 KB
โŒš๏ธ
181.2 KB
๐Ÿคจ
256.4 KB
๐Ÿ˜ซ
296.8 KB
๐Ÿ˜–
281.5 KB
๐Ÿ˜ต
295 KB
๐Ÿคฎ
231.2 KB
๐Ÿ˜ฎ
169.7 KB
๐Ÿคฎ
244.6 KB
๐Ÿ‘‰
171.9 KB
๐Ÿ˜’
237 KB
๐Ÿ˜ก
249.5 KB
๐Ÿ‘‰
294.4 KB
๐Ÿด
173 KB
๐Ÿ˜ง
180.4 KB
๐Ÿ˜ฅ
248.7 KB
๐Ÿ˜ฃ
218.4 KB
๐Ÿ˜ณ
197.5 KB
๐Ÿคซ
257.4 KB
๐Ÿ™Œ
282.7 KB
๐Ÿ€
216.5 KB
๐Ÿคฉ
152.3 KB
๐Ÿ˜ง
267.5 KB
๐Ÿ˜ง
267.6 KB
๐Ÿ˜ง
180.6 KB
๐Ÿ˜ฏ
245.3 KB
๐Ÿคฌ
248.7 KB
๐Ÿ˜„
290.8 KB
๐Ÿ˜ฒ
270.8 KB
โœˆ๏ธ
283 KB
๐Ÿ‘‹
267.6 KB
๐Ÿ‘ž
262.2 KB
๐Ÿคฉ
173.1 KB
๐Ÿ˜ฏ
297.5 KB
๐ŸคŒ
260.2 KB
๐Ÿคฌ
265.8 KB
๐Ÿ“ฑ
278.9 KB
๐Ÿšฝ
283.5 KB
๐Ÿคฌ
267.6 KB
๐Ÿ™‰
257.9 KB
๐Ÿ˜ฑ
183.5 KB
๐ŸŒช
283.2 KB
โฐ
110.5 KB
๐Ÿ™„
128.5 KB
๐Ÿ˜Š
186.8 KB
๐Ÿ˜
166.9 KB
๐Ÿค 
176.9 KB
๐Ÿถ
46.6 KB
๐Ÿถ

Testing and Issues

You can test this entry and submit issues during the testing period of the GIF Contest, Round 2 contest.

Entries with serious issues will not be able to win the contest, but even minor issues might be important for overall results.

Voting

22
by rating

Issues

Nice pack with good quality
But emoji selection have a few problems.
(the numbers represent the attached files with order)
1: this one is not related to emoji (1st GIF)

Best of luck
Nobody added any issues yet...

New Issue