Info

Preview

3
94.6 KB
πŸ₯Ί
3
149 KB
πŸ‘
3
258.5 KB
πŸ₯³
3
277.9 KB
πŸ‘
2.64
92.6 KB
πŸ‘
2.52
104 KB
☝️
2.4
174 KB
πŸ™„
1.68
111.8 KB
πŸ‘
1.61
113.7 KB
🀫
1.61
235.5 KB
πŸ’‹
1.57
161 KB
😈
1.54
273 KB
πŸ‘
1.48
256.7 KB
πŸ‘
1.44
255.6 KB
πŸ‘
1.43
218.6 KB
πŸ‘
1.43
224.8 KB
πŸ’‹
1.42
167.2 KB
πŸ‘
1.41
111.9 KB
😎
1.36
83.9 KB
😘
1.35
94.9 KB
πŸ₯Ά
1.35
293 KB
πŸ‘
1.32
183.5 KB
πŸ€·β€β™‚οΈ
1.29
89 KB
πŸ‘
1.29
221.2 KB
πŸ‘
1.26
229.9 KB
πŸ‘
1.24
55.7 KB
😴
1.24
114.6 KB
πŸ‘
1.21
121.4 KB
πŸ‘
1.21
181 KB
😘
1.2
106.9 KB
πŸ€·β€β™‚οΈ
1.2
145.2 KB
😍
1.17
10.4 KB
😐
1.17
25 KB
☝️
1.16
179.3 KB
πŸ‘
1.14
127.8 KB
πŸ’ͺ
1.14
179.6 KB
πŸ‘
1.12
56.8 KB
πŸ€”
1.11
104.8 KB
πŸ‘
1.11
271 KB
πŸ‘
1.1
100.2 KB
πŸ‘
1.1
183.8 KB
😘
1.09
127.8 KB
πŸ‘
1.08
86.1 KB
😈
1.08
100.1 KB
πŸ₯Ί
1.07
113.2 KB
πŸ₯Ί
1.07
203.3 KB
πŸ‘
1.06
143.8 KB
πŸ‘
1.04
73.5 KB
πŸ‘
1.04
129.6 KB
πŸ’‹
1.04
253.2 KB
πŸ₯³
1.04
253.3 KB
😭
1.04
266.9 KB
πŸ₯³
1.03
22 KB
🀒
1.03
119.6 KB
🀣
1.03
276.9 KB
🀝
1.02
137.9 KB
😑
1
66.5 KB
😎
1
67.4 KB
πŸ€·β€β™‚οΈ
1
97.7 KB
🀬
1
109.4 KB
😎
1
115.9 KB
🀬
1
119.5 KB
🀦
1
136.2 KB
😞
1
141.4 KB
πŸ‘Ž
1
149.1 KB
😞
1
159.7 KB
πŸ’‹
1
230 KB
🀦
245.4 KB
πŸ‘
Duplicate
275.2 KB
πŸ‘
Duplicate

Testing and Issues

You can test this entry and submit issues during the testing period of the GIF Contest, Round 2 contest.

Entries with serious issues will not be able to win the contest, but even minor issues might be important for overall results.

Voting

11
by rating

Issues

I appreciate the your effort.
But there are some issues I would like to point out!
*There are some laggy videos (ex. #3, #28 #56, #64)
*I noticed extra frame in some GIFs (#31, #65)
*Jittery GIFs (#43, #32)
Overall quality could be better (ex. #4, #18, #23)

Wish you luck!
Nobody added any issues yet...